فروشگاه - ولایت فقیه و حکومت دینی

ولایت فقیه و حکومت دینی

پیرامون‌ آن‌ طرح‌ کردند. معظّم‌‌له‌ نیز با توجّه‌ به‌ اهمّیت‌ ویژه این‌ پرسش‌ها و نیز حسّاسیت آن‌ مقطع‌ زمانی‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤالات،‌ از مقام‌ بیان‌ فتوا‌ به صورت‌ صرف‌ خارج‌ شده‌ و طی‌ چهارده‌ نکته‌ پیرامون‌ بحث‌ «ولایت‌ فقیه‌» و «حکومت‌ دینی‌«، اجمالاً به‌ بیان استدلال‌های‌ لازم‌ فقهی‌ و غیر آن‌ در این موضوع پرداختند.

دسته:
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

صفحه رسمی اینستاگرام

[instagram-feed user=alzahra_isbn]