شیعۀ واقعی کسی است که هم قلباً، هم با زبان و هم در مقام عمل، محبت خود را نسبت به امیرالمؤمنین«سلام الله علیه» ثابت کند. خود حضرت در نامه‌ای به عثمان بن حنیف می‌فرمایند:«أَلَا وَ إِنَّکُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِکَ وَ لَکِنْ أَعِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّهٍ وَ سَدَادٍ»

پیشنهاد ویژۀ انتشارات

لیست نرم افزارها

لیست کتاب ها