یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارها برای خودسازی، بی‌اعتنایی از یک سو و مبارزۀ منفی از سوی دیگر است. اگر سالک به وسوسۀ شیطان اعتنا نکند و با مبارزۀ منفی، بر خلاف خواست صفت رذیله عمل نماید، شیطان دست از او برمی‌دارد و آن صفت رذیله ریشه‌کن یا خاموش خواهد شد.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

پیشنهاد ویژه انتشارات

لیست نرم افزارها

لیست کتاب ها