کتاب

  • 0 out of 5

    مقایسه‌ای بین سیستم‌های اقتصادی

    در این کتاب، به مقایسۀ بین دو سیستم اقتصادی رایج دنیا، یعنی «مکتب سرمایه‌داری (سیستم کاپیتالیسم)» و «مکتب سوسیالیسم» با «مکتب اقتصادی اسلام» پرداخته شده است و در خلال مباحث، اثبات شده که در صورت اجرای دقیق قوانین اقتصادی قرآن و عترت، همۀ مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعۀ اسلامی حل خواهد شد. اهمّ موضوعات این کتاب عبارت است از: معرّفی کوتاهی از مکتب‌هاى اقتصادى معروف، پایه‏ها و زیربناهاى اقتصاد اسلامى، حکومت و ولایت در اسلام، انواع مالکیّت، تأثیر ربا در اقتصاد، تبیین قانون ارزش افزوده و قانون عرضه و تقاضا.